• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Home
ULES CG traži izradu novog Zakona o elektronskim medijima Print E-mail
Thursday, 18 February 2016
Na inicijativu Unije lokalnih javnih emitera (ULES), u Podgorici je danas održan sastanak sa predstavnicima Agencije za elektronske medije, na čelu sa direktorom Abazom Džafićem.

Razmijenjena su mišljenja i stavovi povodom aktuelnih dešavanja i problema sa kojima se već duži period suočavaju ovi mediji - saopšteno je iz ULESA.

Aktivnosti i namjere političkih partija da se, pod okriljem procesa vraćanja povjerenja građana u izborni sistem, usvoje mjere koje će omogućiti neprimjereno miješanje politike u rad javnih servisa i nezavisnih ragulatornih tijela, prepoznate su kao jasan pokazatelj odsustva razumijevanja i posvećenosti standardima u oblasti slobode izražavanja i slobode medija.

Izraženo je očekivanje da će svi politički subjekti odgovorno, transparentno i dosljedno sagledati moguća rješenja koje će prepoznati značaj i ulogu ovih institucija u izbornom procesu uz uvažavanje i očuvanje njihove nezavisnosti.

Ekonomska kriza i stalan pad prihoda i iz opštinskih budžeta i od oglašavanja predstavljaju izazov za skoro sve lokalne javne emitera, čime se značajno ugožava njihov opstanak.To, kao i veoma učestale blokade rada ovih medija zbog kašnjenja u imenovanju organa upravljanja, ukazuje na jasnu potrebu da se mora unaprijediti implementacija zakonskog okvira. Pored toga, zaključeno je da treba pristupiti izradi i usvajanju novog Zakona o elektronskim medijima. Njime bi trebalo posebnu pažnju posvetiti pravima i obavezama kako javnih emitera tako i njihovih osnivača - saopsteno je iz ULESA CG.

 
< Prev   Next >
Ocjenite web sajt