• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Home
CETVRTA MEDJUNARODNA NAUCNO-STRUCNA KONFERENCIJA MEDIJI I PR TEMA: NOVI MEDIJI - NOVE MOGUCNOSTI Print E-mail
Saturday, 12 March 2016
Pozivamo Vas na Četvrtu međunarodnu naučno-stručnu konferenciju Mediji i PR na temu ''Novi mediji - nove mogućnosti'' koja će se održati od 17. do 19. juna 2016. godine u Bijelom Polju, Crna Gora.

Organizatori konferencije su Unija lokalnih javnih emitera Crne Gore, Akademija društvenih nauka, Lokalni javni emiter Radio Bijelo Polje, časopis Media and Communication/Mediji i komunikacije.

Pokrovitelji konferencije su Univerzitet Crne Gore, Agencija za elektronske medije Crne Gore i Opština Bijelo Polje.

Cilj konferencije je da se analizira uloga novih medija u savremenom društvu iz više uglova (medijskog, regulatornog, tehnološkog, kulturološkog i dr.) i da se ukaže na mogućnosti koje oni pružaju.

Planirano je da se prvog dana konferencije održi više tematskih panel diskusija na kojima će učestvovati teoretičari i predstavnici medija, da se drugog dana prezentuju naučni i stručni radovi i da se treći dan posveti donošenju zaključaka.

Do sada su učešće kao ključni govornici potvrdili prof. dr Denis Mek Kvejl (Denis McQuail), profesor emeritus na Fakultetu za istraživanje komunikacija Univerziteta u Amsterdamu (Holandija) i prof. dr Đovani Gocini (Giovanni Gozzini), profesor na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta u Sijeni (Italija).

Važni datumi:
Rok za slanje apstrakata 25. mart 2016. godine.
Rok za slanje prijava 1. april 2016. godine
Rok za slanje radova 25. april 2016. godine

Jezici konferencije su CG/SR/HR/BiH i engleski.

Akademske radove možete poslati na neku od sljedećih tema, ali se na njih ne morate ograničavati.
• Novinarstvo i novi mediji
• Javni medijski servisi i novi mediji
• Redefinisanje medija / novinarstva / publike
• Regulacija / Samoregulacija u novim medijima
• Interaktivnost i nelinearnost novih medija
• Nove tehnologija i nove mogućnosti
• Kultura i novi mediji
• Novinarstvo 2.0
• Integracija redakcija
• Multiplatformsko izvještavanje
• Fragmentacija publike
• Sadržaji koje stvaraju korisnici
• Javno / Participativno / Građansko novinarstvo
• Data novinarstvo
• Društveni mediji kao nova javna sfera

Prijavni formular i uputstva za pisanje radova su dostupni na www.media-com.me

Prijave, apstrakte i radove dostaviti na e-mail This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

Apstrakt dužine do 300 riječi sa najviše pet ključnih riječi, treba da sadrži predmet i cilj rada, hipoteze, metode, rezultate i zaključke.

Svi prihvaćeni radovi biće objavljeni u međunarodnom naučnom časopisu Media and Communication/Mediji i komunikacije.

Za učesnike sa prihvaćenim radom obezbijeđen je besplatan smještaj u hotelima sa 4* (noćenje sa doručkom) i to 16., 17. i 18. jun.

Kotizaciju u iznosu od 50 eura možete uplatiti na broj žiro računa Unije lokalnih javnih emitera Crne Gore (ULES CG) koji se nalazi u prijavnom formularu ili gotovinski po dolasku na konferenciju.

Kotizacija obuhvata:
• dva ručka;
• dvije večere;
• po jedan primjerak časopisa (brojevi 4 i 5);
• materijal za konferenciju.

Organizatori ne snose troškove međunarodnog putovanja.
Za učesnike iz inostranstva je obezbijeđen prevoz od aerodroma u Podgorici do Bijelog Polja i nazad.

 
< Prev   Next >
Ocjenite web sajt